Voor gemeenten

In steeds meer Nederlandse gemeenten worden stappen gezet om kwetsbare mensen, die nu afhankelijk zijn van maatwerkvervoer, de kans te geven zelfstandig te leren reizen met het openbaar vervoer of op de fiets. Zij maken daarvoor vaak gebruik van de mogelijkheden van De Reiskoffer. Een van de groepen waarvoor gemeenten vaak gebruik maken van De Reiskoffer, zijn leerlingen uit het speciaal onderwijs. Maar ook voor de inwoners die gebruik maken van de WMO of voor ouderen is De Reiskoffer zeer geschikt.

De effecten voor reizigers zijn aanzienlijk. We zien dat deelnemers aan De Reiskoffer:

  • zelfstandiger worden en meer zelfvertrouwen krijgen
  • hun wereld vergroten
  • in de samenleving kunnen participeren zoals alle anderen
  • veel vrijheid ervaren
  • opbloeien in alle facetten van hun leven

Daarnaast zijn er ook voor de gemeente voordelen verbonden aan het inzetten van De Reiskoffer:

  • De gemeente ondersteunt inwoners bij het zelfstandig worden en realiseert zo (mede) hun participatie in de samenleving.
  • De gemeente maakt gebruik van producten die hun waarde al hebben bewezen en meerdere prijzen hebben gewonnen op gebied van inclusie & mobile health.
  • De gemeente kan tussen 20 tot 50% besparen per reiziger op de kosten van georganiseerd vervoer.
  • De gemeente zet bewoners in hun kracht.
  • De gemeente voldoet aan de aspecten van ‘persoonlijke mobiliteit’ zoals is verwoord in het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

We kijken graag samen met u of De Reiskoffer ook voor uw gemeente een toevoeging kan zijn in het doelgroepenvervoer.